Wszystkie BEZPŁATNE WSPARCIE ONKODIETETYCZNE

Fundacja Park Nadziei – konsultacje z dietetykiem klinicznym
Fundacja Park Nadziei – konsultacje z dietetykiem klinicznym

bezpłatne wsparcie dla osób doświadczających choroby nowotworowej  

Marta Kierzkowska-Grzybek – porady dietetyczne
Marta Kierzkowska-Grzybek – porady dietetyczne

bezpłatne konsultacje dla pacjentów hemetoonkologicznych  

Siedziba: Wrocław + on-line
Stowarzyszenie Unicorn, Fundacja Urtica Dzieciom – ONKOkonsultacje z dietetykiem
Stowarzyszenie Unicorn, Fundacja Urtica Dzieciom – ONKOkonsultacje z dietetykiem

bezpłatne wsparcie dla dzieci i ich bliskich  

PORADY ŻYWIENIOWE
PORADY ŻYWIENIOWE

dla Pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - PIB Oddział w Krakowie

KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI ŻYWIENIA – MARINEX
KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI ŻYWIENIA – MARINEX

bezpłatne konsultacje on-line lub telefoniczne dla pacjentów onkologicznych  

TELE-PORADA Z DIETETYKIEM – NUTRICIA
TELE-PORADA Z DIETETYKIEM – NUTRICIA

dla pacjentów onkologicznych