Warsaw Genomics

Badania genetyczne w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych

 

Opis

Znajomość profilu mutacji jest podstawą doboru terapii celowanej, ukierunkowanej na leczenie konkretnego nowotworu u konkretnego pacjenta, co umożliwia maksymalizację wydajności leczenia i zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia terapii. Na podstawie otrzymanych wyników proponujemy schematy możliwie najskuteczniejszej terapii nowotworu. W badaniu określamy także wrodzoną odpowiedź na chemioterapię i terapię bólu, co umożliwi właściwe dostosowanie dawek leków.

Po operacji, w trakcie lub po chemioterapii rozważ wykonanie testu molekularnego monitorującego chorobę resztkową.

Więcej informacji uzyskasz na stronie warsawgenomics.pl lub w kontakcie mailowym info@warsawgenomics.pl lub telefonicznym +48 22 11 89 480.

Wróć do listy