Warsaw Genomics

Badania genetyczne w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych

 

Opis

Znajomość profilu mutacji jest podstawą doboru terapii celowanej, ukierunkowanej na leczenie konkretnego nowotworu u konkretnego pacjenta, co umożliwia maksymalizację wydajności leczenia i zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia terapii. Na podstawie otrzymanych wyników proponujemy schematy możliwie najskuteczniejszej terapii nowotworu. W badaniu określamy także wrodzoną odpowiedź na chemioterapię i terapię bólu, co umożliwi właściwe dostosowanie dawek leków.

Zarówno przed, jak i po badaniu oferujemy bezpłatną konsultację dotyczącą terapii celowanych.

 

 

 

Wróć do listy