WARSZAWSKIE CENTRUM PSYCHOONKOLOGII

Zapraszamy osoby które chorują onkologicznie (na każdym etapie choroby) do skorzystania z bezpłatnych konsultacji z doświadczonymi psychoonkologami. Organizujemy też warsztaty psychoedukacyjne i poradnictwo dla osób wspierających swoich chorych bliskich.

 

Opis

Fakt bycia osobą chorą na nowotwór to dla wielu osób przeżycie głębokiego kryzysu, doświadczenie długotrwałego stresu, zaburzeń nastroju, poczucia wyłączenia z aktywnego życia, poczucia utraty kontroli nad swoim życiem. Często dotychczasowe aktywności odsuwane są na dalszy plan, gdyż najważniejszym zadaniem staje się przezwyciężenie choroby.

Choroba nowotworowa to nie tylko uciążliwe leczenie medyczne łączące się ze znacznym fizycznym osłabieniem, lecz również zmaganie psychiczne, zaburzenia nastroju – depresja, lęk.

W rozumieniu przeciętnego człowieka skuteczne leczenie łączy się z powrotem do zdrowia i stanu pełnej sprawności psychofizycznej. Niestety, ale leczenie onkologiczne ma zupełnie inną specyfikę. Osoba wyleczona z choroby nowotworowej często staje się fizycznie niepełnosprawna. Przyczynami niepełnosprawności są tu zarówno choroba (sama w sobie lub jej wtórne skutki) jak i następstwa leczenia onkologicznego. W tej sytuacji niebezpieczne stają się bariery wewnętrzne, bariery psychiczne takie jak poczucie wstydu, bycia „naznaczonym”, uleganie stereotypowi, że bycie niepełnosprawnym to bycie osobą nie w pełni wartościową. Potęguje to poczucie izolacji i wyobcowania, a w dalszej perspektywie może prowadzić do „wypadnięcia z życia”, bierności i poczucia bezradności.

Choroba nowotworowa jest problemem całej rodziny i dotyka równie mocno pozostałych jej członków. Dla nich to również wydarzenie nagłe, sytuacja kryzysowa. Można sobie wyobrazić jak trudno jest, kiedy bliska osoba zapada na chorobę powszechnie uważaną za zagrażającą życiu. Bliscy koncentrując wszelkie siły na wspieraniu, często czują się bezradni, pozostają sam na sam z lękiem o dalsze rokowania i wspólną przyszłość. Dla tych osób wsparcie jest równie ważne.

Oferując bezpłatne wsparcie dla osób chorych i ich bliskich chcemy wyjść naprzeciw ich potrzebom i pomóc im znaleźć zasoby i rozwinąć umiejętności pomagające podnieść komfort i jakość życia z i po chorobie nowotworowej.

Zapisy i informacje pod numerem 788142181 lub fundacjawcp@gmail.com

Spotkania stacjonarne odbywają się w Warszawie, spotkania online są możliwe dla osób z całej Polski oraz z poza kraju.

Wróć do listy

Siedziba Warszawa