Fundacja Otulina

Wsparcie dorosłych pacjentów onkologicznych, ich bliskich, rodziny  i opiekunów.

 

Opis

Misją i celem nadrzędnym Fundacji jest zapewnienie wszechstronnej opieki i kompleksowej pomocy dorosłym pacjentom onkologicznym i ich Rodzinom oraz ułatwienie dostępu do diagnostyki i terapii medycznych. Dobroć i wsparcie udzielone ludziom cierpiącym jest jak Otulina. Otaczając pacjentów oraz ich bliskich troskliwą opieką zapewnia im niezawodne poczucie bezpieczeństwa.

Fundacja Otulina prowadzi odrębnie społecznie użyteczną działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą (§ 6 i 18 statutu) na rzecz dorosłych pacjentów onkologicznych, ich rodzin, opiekunów, osób chorych przewlekle i ich bliskich oraz dla osób po stracie.

Nasze działania:

  • Wspieramy i szkolimy opiekunów pacjentów onkologicznych oraz personel medyczny.
  • Tworzymy i realizujemy programy profilaktyczne i terapeutyczne.
  • Organizujemy wsparcie psychologiczne i psychoonkologiczne (indywidualnie, grupowo, rodzinnie).
  • Monitorujemy rynek światowy w zakresie najnowszych metod leczenia chorób onkologicznych i prezentujemy najnowsze osiągnięcia medycyny w tym obszarze.
  • Prowadzimy działalność naukowo-badawczą dotyczącą implikacji wsparcia społecznego u osób towarzyszących chorym onkologicznie.

O aktualnych działaniach i prowadzonych projektach można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Człowiek nie jest skończony. Dopełnia go inny.

Kontakt:
kontakt@fundacjaotulina.pl
tel. 797 275 330
IG: https://www.instagram.com/fundacjaotulina/
FB: https://www.facebook.com/OtulinaFundacja

Wróć do listy

Siedziba Poznań