BOSKIE MATKI – RAK’n’ROLL

PROGRAM OPIEKI DLA KOBIET W CIĄŻY CHORYCH NA RAKA

 

Opis

Program Boskie Matki to unikalna pomoc dla kobiet w ciąży chorych na raka, zapewnienie im niezbędnej wiedzy i warunków do podjęcia własnej decyzji o utrzymaniu lub przerwaniu ciąży i objęcie opieką, bez względu na wybraną drogę. Program powstał na podstawie rozmów z Boskimi Matkami. To One wskazały nam, co w tym czasie jest najtrudniejsze i jak możemy pomóc.

Udział w Programie jest bezpłatny.

„Boskie Matki” to program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka, który uruchomiliśmy, aby zapewnić profesjonalną opiekę i wsparcie potrzebującym kobietom i ich bliskim. Dzięki współpracy z doświadczonymi i wyjątkowymi ekspertami, Podopieczne Fundacji otrzymają pomoc:

  • onkologiczną,
  • ginekologiczną,
  • położniczą,
  • psychologiczną,
  • dietetyczną,
  • ruchową,
  • i kobiecą.

Jeśli jesteś w ciąży, chorujesz na raka i potrzebujesz wsparcia napisz do Małgosi: malgosia@raknroll.pl lub pobierz, wypełnij i wyślij FORMULARZ zgłoszeniowy  dostępny na stronie Programu Boskie Matki.

Działania dla Boskich Matek

Program Boskie Matki uruchomiliśmy w 2015 r. Wtedy też ogłosiliśmy 6 października Dniem Boskich Matek na znak wsparcia dla kobiet w ciąży, które chorują onkologicznie. Od tamtej pory opieką objęliśmy kilkaset kobiet i ich bliskich.

Program to także zmiany systemowe. W 2016 r. wyszliśmy z inicjatywą opracowania standardów postępowania w przypadku ciężarnych, u których zostaje rozpoznana choroba onkologiczna. 25 ekspertów w zakresie onkologii, ginekologii i położnictwa pod przewodnictwem prof. Mirosława Wielgosia, Kierownika I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Perinatologii oraz prof. Macieja Krzakowskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii, przygotowało „Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u kobiet w ciąży chorych onkologicznie”. Opublikowany w 2017 r. dokument, pomaga w upowszechnianiu wiedzy na temat prowadzenia ciąży z równoległym leczeniem onkologicznym, wskazuje wyspecjalizowane ośrodki, w których leczone mogą być Boskie Matki oraz zwraca uwagę na, uśpioną w przypadku ciężarnych, czujność onkologiczną.

W 2018 r. z naszej inicjatywy zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników opracował Zalecenia odnośnie wykonywania badania USG piersi u ciężarnych. Obecnie prowadzone są prace nad aktualizacją stanowiska.
Od 2019 roku, dzięki wsparciu Fundacji Philips, prowadzimy cykl warsztatów dla ginekologów i położników – „Boskie USG, czyli sonomammografia u kobiet ciężarnych i karmiących”.

Wróć do listy