Warsaw Genomics

Badania genetyczne metodą NGS

 

Opis

Co czwarty pacjent z rakiem choruje, ponieważ odziedziczył chorobotwórczą mutację.

Znając swoje obciążenie genetyczne, można podjąć działania zabezpieczające przed rakiem, prowadzące do wczesnego rozpoznania choroby oraz umożliwiające jej właściwe leczenie. Od rodzaju tych mutacji zależy dobór właściwego schematu leczenia, w tym terapii celowanej.

Nasze badania, oparte o sekwencjonowanie genomowe, umożliwia kompleksową ocenę ryzyka zachorowania na nowotwory dziedziczne. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych badań, analizujemy pełną sekwencję genów, a nie tylko pojedyncze fragmenty.

Wróć do listy