PROJEKT „ONKOPRZYJACIEL” W DOLNOŚLĄSKIM CENTRUM ONKOLOGII

DCO onkobaza.pl BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

idea wzajemnego wsparcia pacjentów onkologicznych DCO

 

Opis

PROJEKT ONKOPRZYJACIEL JAKO WSPARCIE W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ 

Rozpoznanie choroby nowotworowej najczęściej wywołuje u pacjentów poczucie zagrożenia życia i może być przyczyną zaburzeń adaptacyjnych, lękowych, a nawet depresji. Na intensyfikację stresu może wpłynąć zaawansowanie procesu nowotworowego, jego lokalizacja, rokowanie itp. Jest to sytuacja traumatyczna dla pacjenta i bliskich mu osób, która powoduje, że gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na wsparcie, rozumiane jako pomoc dostępna w sytuacjach dla nich niezwykle trudnych, nowych, pojawiających się zazwyczaj w najmniej oczekiwanych momentach życia.

Nie tylko lekarz, pielęgniarka i psycholog 

W takich momentach pacjent oczekuje rozmowy i pomocy, nie tylko od profesjonalistów, ale także od osób o podobnych doświadczeniach – czyli innych pacjentów. Emocje towarzyszące chorobie mogą być różne, zależą od osobowości, wieku, płci, wcześniejszych doświadczeń, postaw kulturowych itp. Pacjenci potrzebują w tym okresie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, rzeczowego lub duchowego. Źródłem takiego wsparcia może być lekarz, pielęgniarka, psycholog, ale również inny pacjent, z takim samym lub podobnym rozpoznaniem, który przebył leczenie i mając większe „doświadczenie onkologiczne” udziela wsparcia innym chorym, którzy w proces terapii dopiero wkraczają.

 

Mając na uwadze wyżej wspomniane problemy postanowiliśmy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu – zaangażować do współpracy naszych byłych pacjentów, którzy są chętni pomagać innym wykorzystując swoje  dotychczasowe doświadczenia. Tak powstał projekt ONKOPRZYJACIEL, czyli idea wzajemnej pomocy/wsparcia pacjentów onkologicznych. Osoby po przebytym leczeniu z powodu określonego  nowotworu (wolontariusze) wspierają nowych pacjentów z takim samym rozpoznaniem, którzy mają postawioną diagnozę i oczekują na leczenie lub są we wstępnej jego fazie. Odbywa się to przede wszystkim w drodze kontaktów telefonicznych.

Jak to działa?

„Biorca” i „dawca” wsparcia robią to na zasadzie dobrowolności, czyli w porozumieniu i za zgodą obu stron tej interakcji. Wsparciem i pomocą mogą być również objęte rodziny pacjentów. Zgodnie z zawartym porozumieniem wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał w związku z wykonywaniem świadczeń. W przypadku pojawiających się trudności może uzyskać wsparcie ze strony psychologów DCO. Do współpracy zapraszamy także organizacje pacjenckie skupiające w swoich szeregach pacjentów onkologicznych, np. Amazonki, stowarzyszenia pacjentów: z rakiem krtani, gruczołu krokowego, czy ze stomią. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że pacjenci (wolontariusze) i ich „podopieczni” kontaktują się najczęściej telefonicznie. Zdarza się, że po kilku rozmowach i kontaktach, nawiązują się między nimi głębsze relacje, a nawet przyjaźnie.

 

Jeśli Ty lub ktoś Ci bliski potrzebuje ONKOPRZYJACIELA – zadzwoń pod numer:

tel. 71/ 36 89 260 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00

lub napisz na adres:

garwacka.e@dco.com.pl

czajkowska.a@dco.com.pl

Postaramy się znaleźć dla Ciebie odpowiednią osobę, która będzie dostępna pod telefonem. Numer podamy po Twoim zgłoszeniu.

 

Wróć do listy

Siedziba Wrocław