O ŻYCIU Z RAKIEM I PO RAKU – Praktyczny poradnik dla każdego

pod red. naukową prof. Krystyny de Walden-Gałuszko

 

Cena: Bezpłatnie

Opis

Z przyjemnością informujemy, że w maju 2023 r. Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem wydała II rozszerzone wydanie publikacji „O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego” pod red. naukową prof. Krystyny de Walden-Gałuszko.

  • Przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów książka powstała z myślą o chorych na raka, a także osobach, które zakończyły leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów.
  • W poradniku zawarte są praktyczne informacje na temat nowotworów, ich leczenia, praw pacjentów, odżywiania, uśmierzania bólu, zmęczenia i kłopotów ze snem, a także radzenia sobie z dolegliwościami towarzyszącymi leczeniu.
  • Autorzy zachęcają pacjentów do skutecznego pomagania sobie w różnych sytuacjach, dbania o siebie, podejmowania aktywności fizycznej i wzmacniania sił psychicznych. Dużą uwagę poświęcono budowaniu pozytywnych relacji i umiejętności komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem, rodziną i personelem medycznym.

Pierwsze wydanie książki w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy udostępniano bezpłatnie zainteresowanym instytucjom, organizacjom i pacjentom. Książka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i jej nakład szybko się wyczerpał. W drugim wydaniu zaktualizowaliśmy dotychczasowe rozdziały i dodaliśmy kilka nowych, w tym m.in. na temat zachowania płodności u chorych leczonych onkologicznie czy wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Podobnie jak w przypadku pierwszego wydania, cały nakład książki przekażemy organizacjom pacjenckim i indywidualnym pacjentom.

Bezpłatny poradnik dla pacjentów w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy jest już dostępny do dystrybucji w warszawskim biurze Fundacji.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem publikacji prosimy o wiadomość na adres biuro@ligawalkizrakiem.pl. W treści maila prosimy zamieścić pełne imię i nazwisko oraz adres, na który ma zostać wysłana książka. Mieszkańców Warszawy serdecznie zapraszamy do biura Fundacji, po wcześniejszym potwierdzeniu spotkania.


Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w II wydaniu „O życiu z rakiem i po raku: Praktyczny poradnik dla każdego” pojawił się błąd w notce biograficznej dr Aleksandry Gąsior, polegający na umieszczeniu niezgodnej z prawdą informacji o zawodzie dr Gąsior. Mając na uwadze rzetelność wszystkich podanych w książce informacji, wprowadzamy erratę do II wydania oraz podkreślamy, że dr Aleksandra Gąsior jest psychoonkologiem, nie psychiatrą.

Wróć do listy