Fundacja Dobrze, że jesteś

Dobrze być z kimś, w marzeniach, w cierpieniu, w życiu…

Opis

300 wolontariuszy na 28 oddziałach szpitalnych w Polsce. Na stałe. Od 14 lat.
Pomoc 28000 pacjentom w skali roku.

Kim jesteśmy?

Fundacja „Dobrze że jesteś” (OPP) jest jedyną w Polsce organizacją, której wolontariusze każdego dnia niosą STAŁĄ pomoc w skali ponad 40 tysięcy godzin rocznie! pacjentom dorosłym przebywającym na onkologicznych i hematologicznych oddziałach szpitalnych. Od 14 lat działamy w szpitalach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu, w sumie na 28 oddziałach.

Po co jesteśmy?

Bardzo trudno jest wytłumaczyć ogrom cierpienia osób chorych onkologicznie. Jeszcze trudniej opisać, z czym wiąże się umieranie w szpitalu. Wolontariusz, który przychodzi, by pomóc, jest ulgą w cierpieniu. Wolontariusze oferują na terenie szpitala wszelką pomoc pozamedyczną, pomagając w tym, czego pacjent w danej chwili potrzebuje. Niesiemy wsparcie osobom w krytycznej sytuacji życiowej, ale także formujemy postawy szacunku, solidarności, odpowiedzialności i zaradności kolejnych pokoleń wolontariuszy.

Co robimy?

Fundacja „Dobrze, że jesteś” organizuje wolontariat stały, który nie sprowadza się tylko do pojedynczych akcji, ale zapewnia pomoc i obecność wolontariuszy w szpitalach w systemie ciągłym, dzień w dzień, od 14 lat. Jest to wolontariat wysoko wyspecjalizowany, zakrojony na bardzo dużą skalę. Wymaga to stałej rekrutacji, szkoleń, systemu wprowadzania do szpitali, koordynacji i monitorowania dyżurów oraz współpracy ze szpitalami.

Na jaką skalę działamy?

Jesteśmy na 28 Oddziałach szpitalnych w Polsce, co regulują umowy podpisane przez nas z dyrekcją szpitali. Nasi wolontariusze docierają z pomocą do minimum 28000 polskich pacjentów. Utrzymujemy i koordynujemy w systemie ciągłym grupę ok 300 wolontariuszy, którzy przepracowują rocznie w polskich szpitalach minimum 43200 godzin rocznie. Każda minuta to ratunek, uśmiech, ulga w cierpieniu, zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Na co potrzebujemy środków finansowych?

Stała i ogromna skala organizowania tego wyspecjalizowanego działania wolonatryjnego na terenie Polski wymaga pozyskiwania przez nas środków finansowych. Ma tu znaczenie nieraz długa droga kandydata, zanim będzie można go wprowadzić do szpitala (obsługa zgłaszających się, selekcja, szkolenia), a także bardzo trudna natura wolontariatu, która powoduje, że musimy się liczyć – a czasem nawet wręcz zachęcać – do wysokiej rotacji wolontariuszy. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów oraz wolontariuszy. Stąd wkładamy ogromny wysiłek w odpowiedni, wyspecjalizowany i stały proces rekrutacji i szkoleń kandydatów na wolontariuszy, a także koordynacji i monitorowania dyżurów w szpitalu. Wymaga to opieki zespołu koordynatorów i szkoleniowców w skali całej Polski, poszczególnych miast i szpitali. Zapewnienia obsługi i wsparcia, na którym mógłby się oprzeć ten najściślejszy zespół organizujący wolonatriat. Środki finansowe potrzebujemy także na koszulki dla wolontariuszy, refundację kosztów telefonów i podróży dla koordynatorów. Rekrutacja to często koszty wynajęcia sal, druku plakatów, a także obsługi informacyjnej mediów społecznościowych. A to tylko niektóre z naszych kosztów, czasem w skali pojedynczego oddziału niewielkie, ale w skali całego kraju i nieprzerwanego działania, a także potrzeby nieustannej rekrutacji – składają się na sumę minimum 5 -7 tys. zł. miesięcznie.

KONTAKT:

Monika Poznańska – tel. 535 421 000

Gdańsk
Barbara Plebańska
gdansk@dobrzezejestes.pl
tel. 780 030 456

Kraków
Monika Poznańska
tel. 535 421 000

Poznań
Ewa Okuniewska
poznan@dobrzezejestes.pl
tel. 795 999 150

Wrocław
Julia Kulpińska
tel. 793 500 222

Warszawa
Aleksandra Kmak-Pamirska
tel. 515 095 976

Zapraszamy na naszą STRONĘ i PROFIL NA FB i KONTO NA IG.

Wróć do listy

Siedziba Warszawa (+Gdańsk, Kraków, Poznań, Wrocław)