BEZPŁATNE TESTY W KIERUNKU MUTACJI W GENACH BRCA1 i BRCA2

dla chorych z rakiem jajnika, otrzewnej lub jajowodu, prostaty lub trzustki

 

Opis

W ramach projektu diagnostycznego z AstraZeneca Pharma Poland istnieje możliwość zlecenia bezpłatnego testu w kierunku mutacji w genach BRCA1 i BRCA2. Badanie kierowane jest do pacjentów ze zdiagnozowanym:

  • rakiem jajnika, otrzewnej lub jajowodu
  • rakiem prostaty
  • rakiem trzustki

Badanie polega na ocenie obecności wariantów w pełnej sekwencji genów BRCA1 i BRCA2 metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Zlecenie badania wymaga wypełnienia skierowania oraz podpisu i pieczęci lekarza onkologa oraz dostarczenia materiału do badania do naszego laboratorium.

Badanie jest całkowicie bezpłatne zarówno dla Pacjenta, jak i dla jednostki kierującej (lekarza/szpitala).

Czas oczekiwania na wynik:
Wyniki są wydawane w czasie ok. 3 tygodni od momentu dostarczenia materiału do badania. Wynik zostanie przesłany mailowo do lekarza kierującego na badanie oraz pocztą na adres placówki i pacjenta wskazany na skierowaniu.

Skierowanie ze zgodą na badanie, instrukcję jaki materiał przesłać do badania oraz adres laboratorium dostępny na stronie Warsaw Genomics.

Wróć do listy